Добре дојдовте во Битола

Видео на знаковен јазик

Битола не е обичен град. Тука е обедината европската фантазија и стилот на источните бескрајни приказни на Истокот.

Битола е град на многубројни симболи кои се со длабоко значење.

Од Хераклеа Линкестис која е формирана кон 5 век пред нашата ера и опстојувала до 6 век од нашата ера, со доаѓањето на Словените, до денес, во овој град секој оставал пораки кои се длабоки и со симболично единствено значење.

Севкупната архитектура на градот има свое значење, има свој филозофски урбанизам и сѐ е во доменот на длабоко осмислена градска творба каква што не се среќава на Балканот.

Тоа можеби доаѓа и оттаму што градот е метропола во космополитизмот или од тоа што населението секогаш живеело во едно огромно меѓусебно разбирање и почитување, наспроти сите несреќи, разрушувања, деструкции кои му ги носел некој друг.

Неговата големина била можеби затоа што на почетокот од 20 век бил најголем град на Балканот по Солун, но можеби и затоа што тој е една од најуспешните синтези на пацифизмост, разбирањето на големиот број етнички групи и, секако, архитектонските градби што севкупното население ги оставало постигнувајќи совршена хармонија и одредено творечко човекољубие кое ни денес не се среќава по центрите на урбаното живеење.

Можеби тоа било и затоа што Отоманската Империја во овој град гледала своевиден мост на поврзување на Истокот и Западот во целосна форма, можеби и затоа што еврејските рабини во него ја наоѓале најголемата медитативност или можеби затоа што во неговата околина Буковскиот манастир бил наречен втора Света Гора…

Св. Димитрија Битола
Црква Св. Димитриј

Следењето на илјадагодишното постоење на Битола најмногу по објектите и записите вградени во трајноста на нивното постоење, земско или подземско, всушност е следење на единствена и неповторлива историја која не е само светско културно наследство, туку градска севкупност која низ вековите оставала длабоки духовни пораки за вечноста и бесмртноста откривајќи ја светлината и топлината на медитеранот како единствена визија за една хуманистичка, складна, смислена и оправдан иднина, иднина на љубов и разбирање во секој поглед на причината на постоењето и смислата на човекот кој размислува, создава, твори, живее според принципите на сите симболи и севкупната небесна азбука наречена Бетел, Обител, Монастири, Битола….

Прочитајте повеќе за...