Изработено од

Gauss Logo

ГАУС Институт – Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаење, Битола

 • Тим лидер: Проф.  д-р Игор Неделковски
 • Собирање и дигитализација на историски податоци, фотографии, веб дизајн: Александра Парговска, м-р Јове Парговски
 • 3D моделирање и визуелизација: м-р Ивана Ѓорѓиева, м-р Ангелинка Парговска
 • Текстови: Владо Ѓоревски, Александра Парговска
 • Превод на англиски: м-р Марија Стојановска, Силвана Петрова Насух
 • Лектура: Жанета Видевска
 • Веб развој и IT поддршка: Виктор Цветанов и Филип Цветанов
 • Маркетинг консултант: д-р Ирена Ружин
 • Наратор: Силвана Петрова Насух
 • Интерпретатор на знаковен јазик: М-р Катерина Шарковска
 • Аудио продукција: Мими Марковски, Гимел Студио
 • Видео продукција: Dreamcast Bitola
 • Администрација: м-р Весна Неделковска
 • Надзор: проф. д-р Бети Ангелевска

Користени материјали од институции и приватни фондови:

 • НУ Завод и музеј Битола
 • Државен Архив на РСМ, Одделение Битола
 • Национална установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола
 • Кинотека на Република Северна Македонија
 • Приватен фонд од стари фотографии на Димче Најдов

Интервјуирани лица при 3D реконструкцијата на Стариот театар:

 • Аднан Алитовски, сценски техничар Народен театар Битола

 • Александар Стерјовски, проф д-р историчар, хроничар на Битола

 • Борис Чоревски, македонски филмски и театарски глумец, член на Битолскиот народен театар од 1975 година

 • Веле Велјановски, шеф на сцена Народен театар Битола

 • Владо Темелковски – Лавчан, историчар, кустос советник во пензија, НУ Завод и музеј Битола

 • Димче Најдов, автор на книгата „Битола низ стари разгледници“

 • Панде Димитровски, продуцент, новинар

 • Петар Ставрев, новинар и фоторепортер во пензија

 • Пеце Лозевски, сценски техничар Народен театар Битола

   

 • Жители на село Цапари при лоцирањето на столиците од Стариот театар

КОНТАКТ

Општина Битола

Адреса

Бул. 1-ви Мај бр. 61

Телефон

+389 47 208 442

Email

bitola@t-home.mk